Przejdź do głównej zawartości

销售及供应支持专员

Szanghaj, Shanghai Shi - Sprawdź lokalizację Logistyka i łańcuch dostaw Pełny etat

Opis stanowiska pracy

你是谁

• 热爱物流工作,能够适应快节奏、不断变化的零售环境。
• 具备良好的分析技能、计算能力和业务跟踪能力。
• 能够以灵活、迅速、简单地方式处理各类物流支持工作。
• 乐于发挥个人主动性,与团队其他成员开展合作并完成目标。

你与我们相处的一天

• 执行日常产品系列管理、销售预测跟踪、库存管理,确保以尽可能低的成本保持充足的商品供货。
• 支持商业团队,作为所在商场与宜家零售供应链整合团队之间的桥梁,及时获取、分享、沟通产品供应信息。
• 紧密了解商业需求和促销活动,以尽可能低的总成本提供商品供货充足。
• 能够友好地与同事、商业伙伴进行交流并建立合作。

我们团队的使命

• 我们作为团队一起通过确保宜家产品的充足备货,维持始终如一的高品质和尽可能低的总成本,确保各个销售渠道的顾客拥有良好购物体验。