Przejdź do głównej zawartości

People & Culture Business Partner

Billingstad, Akershus fylke - Sprawdź lokalizację Administracja i usługi wspierające Niepełny etat

Opis stanowiska pracyIKEA er i gang med den største transformasjonen i historien vår, med kunden i sentrum for alt vi gjør. Vi investerer mye for å utvikle IKEA inn i fremtiden. For å vokse må vi gjøre noen viktige og nødvendige endringer. Det er en spennende tid for varehandelen, og hos IKEA gjør vi ting på vår egen måte – som vi alltid har gjort.

Transformasjonsteamets jobb er å bidra til at IKEA når sine forretningsmål gjennom å støtte lederne som skal drive endringsprosesser. Vårt arbeid handler om å kjøre gode endringsprosesser for alle involverte medarbeidere og ledere, vi skal støtte med gode verktøy og vi skal gi individuell støtte til de som trenger det; både til ledere og medarbeidere.

DINE ANSVARSOMRÅDER

I denne jobben vil du
• støtte og klargjøre for organisasjonsendringer i henhold til Arbeidsmiljøloven og IKEAs tariffavtale, gjennom godt samarbeid med tillitsvalgte
• gjøre lederne i stand til å lede og kommunisere i endring for å sikre en god medarbeideropplevelse og måloppnåelse for gjennom hele endringsprosessen
• supportere ledere i HR-relaterte saker
• være en del av utviklingen og implementeringen av en endringsprosess og -strategi
• gjøre lederne i stand til å levere på forretningsmål gjennom gode verktøy på måloppnåelse og risikoanalyser i berørte avdelinger / funksjoner

ANNEN INFORMASJON OG KONTAKT OSS

Denne stillingen er en 50% rolle med varighet ut august 2021. Har du spørsmål, ta kontakt på ikea.recruitment.no@ingka.ikea.com.

WHY WE WILL CHOOSE YOU

For å bli en av oss må du være deg selv. Også må du like å ta i et tak og jobbe sammen med andre. I tillegg ser vi i denne stillingen spesifikt etter deg som har:
• Bachelor eller Master i HR/tilsvarende høyere utdannelse, eller tilsvarende relevant erfaring. Du har bred kunnskap om HR-praksis, retningslinjer, prosesser, forskrifter og lovverk og minimum 3-5 års erfaring fra HR-stilling
• Dokumentert kompetanse og erfaring innen endringsledelse
• Erfaring med interessentanalyser
• Gode lederegenskaper, digitale ferdigheter og fleksible arbeidsmetoder
• Sterke kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper er et krav. Du har muligheten til å forstå kompleks informasjon og formidle det essensielle.